Најпатриотската работа што можете да ја направите
е да се грижите за животната средина и да се
обидете да живеете одржливо.

Роберт Ф. Кенеди, помладиот

Еден поинаков зелен ден во Скопје Видео снимено според победничката идеја на
Зорица Бојаџиева од јавниот повик “Како да
поминеме еден поинаков зелен ден во Скопје”
во рамките на Европската недела на мобилност.
прегледај видео

Јас не сакам да ја заштитам животната средина,
сакам да создадам свет во кој на животната средина
не и треба заштита.

Историјат на секторот
macedonia-pollution-skopje-010

Скопје Дише – Утопија или Реалност

Како се загреваат домаќинства во Скопската котлина? Патоказ за намалување на локалното загадување на воздухот предизвикано од греењето на домаќинствата 2017-2025

Повеќе
Screen Shot 2019-02-13 at 11.45.14 AM

Термална мапа на Скопје – најтоплите точки во градот и мерки за справување

Погледнете ги најтоплите делови на градот и повеќе од 70 предложени акции и мерки кои може да бидат преземени. Понудете и вие свое решение за конкретна локација.

Повеќе
otporno skopje

Реализација на акциите од Отпорно Скопје

Оценка на степенот на спроведување на Акцискиот план во склоп на стратегијата Отпорно Скопје за периодот 2017 и 2018 година.

Повеќе

Субвенции

Како една од мерките за намалување на загадувањето на амбиентниот воздух од домаќинствата, Градот Скопје започна со субвенционирање на граѓаните на градот Скопје за набавка на печки на пелети, за купување инвертери и други современи уреди за затоплување.

Повеќе

Енергетска ефикасност во домот

Зелен катастар на Град Скопје

области

0

регистрирани бунари за користење на вода за стопански цели на подрачјето на Град Скопје

0

оператори имаат добиено Б интегрирани еколошки дозволи од Градот

0

субвенции доделени на граѓани за печки на пелети

0

намалени емисиите на стакленички гасови во периодот 2008 – 2015 година

новости

Сакате да зборувате со некој од нашите вработени?

Поднесете ги вашите податоци и наскоро ќе ве контактираме.

  Би сакал да зборуваме за:

  Сектор за заштита на животната средина и природата на Град Скопје
  ЈП „Комунална хигиена“ - Скопје
  Јавно Сообраќајно Претпријатие Скопје - Скопје
  • Бул. Александар Македонски бр. 10

  • +389 2-3215-503

  ЈП „Водовод и канализација“ Скопје
  ЈП „Паркови и зеленило“ - Скопје
  ЈП „Улици и Патишта“ - Скопје
  • ул.Коле Неделковски бр.38, 1000 Скопје

  • +389 2-3162-317