Скопје Дише – Утопија или Реалност

Како се загреваат домаќинства во Скопската котлина? Патоказ за намалување на локалното загадување на воздухот предизвикано од греењето на домаќинствата 2017-2025

Повеќе

Термална мапа на Скопје – најтоплите точки во градот и мерки за справување

Погледнете ги најтоплите делови на градот и повеќе од 70 предложени акции и мерки кои може да бидат преземени. Понудете и вие свое решение за конкретна локација.

Повеќе

Реализација на акциите од Отпорно Скопје

Оценка на степенот на спроведување на Акцискиот план во склоп на стратегијата Отпорно Скопје за периодот 2017 и 2018 година.

Повеќе

Субвенции

Како една од мерките за намалување на загадувањето на амбиентниот воздух од домаќинствата, Градот Скопје започна со субвенционирање на граѓаните на градот Скопје за набавка на печки на пелети, за купување инвертери и други современи уреди за затоплување.

Повеќе

области

0

регистрирани бунари за користење на вода за стопански цели на подрачјето на Град Скопје

0

оператори имаат добиено Б интегрирани еколошки дозволи од Градот

0

субвенции доделени на граѓани за печки на пелети

0

намалени емисиите на стакленички гасови во периодот 2008 – 2015 година

новости

 • Од денеска во сметките за вода и флаер со упатство за правилно одлагање на отпад

  Како дел од новиот концепт за третман на комуналниот отпад и хигиената на јавните површини во градот, од денеска граѓаните на Скопје со сметките на ЈП„Водовод и канализација“ добиваат и флаер со упатство за правилно одлагање на нивниот отпад. Во флаерот градоначалникот Шилегов им се обраќа на своите сограѓани и им порачува дека со новиот

  ноември 1, 2019
 • Интерактивно прикажување на отворени податоци – Иднината на донесувањето одлуки во јавниот сектор

  Размената на податоци преку интерактивни визуелизации доведува до паметни политики и одлуки. За прв пат во историјата, податоците се повредни од нафтата и секоја година се создаваат дупло повеќе податоци од претходната. Во денешно време, Data science е најбарана професија во светот, најверојатно поради сѐ поголемата потреба за анализа и презентација на податоците. Во Лабораторијата

  октомври 14, 2019
 • Одржана тркалезна маса на тема „Здравјето во нашите урбани политики – колку се здрави нашите градови“

  Под покровителство и организација на Академијата на науките и уметностите на Република Северна Македонија (МАНУ) и Институтот за јавно здравје (ИЈЗ) во просториите на МАНУ, на 1 октомври 2019 година се одржа тркалезна маса на тема „Здравјето во нашите урбани политики – колку се здрави нашите градови“. Целта на тркалезната маса беше пред се да

  октомври 4, 2019
 • Размислувај глобално – делувај локално за одржливо Скопје

  Што е ЛЕАП? Урбанизацијата, својствена за економскиот и културниот развој, брзиот растеж на населението што не е следен со соодветни инвестиции во услуги, застарената технологија во индустријата, зголемениот транспорт што не е адаптиран во однос на животната средина, канализационите системи што предизвикуваат директни емисии на отпадни води од индустријата и домаќинствата во реките и почвата,

  септември 26, 2019
Сакате да зборувате со некој од нашите вработени?

Поднесете ги вашите податоци и наскоро ќе ве контактираме.

Би сакал да зборуваме за:

Сектор за заштита на животната средина и природата на Град Скопје
ЈП „Комунална хигиена“ - Скопје
Јавно Сообраќајно Претпријатие Скопје - Скопје
 • Бул. Александар Македонски бр. 10

 • +389 2-3215-503

ЈП „Водовод и канализација“ Скопје
ЈП „Паркови и зеленило“ - Скопје
ЈП „Улици и Патишта“ - Скопје
 • ул.Коле Неделковски бр.38, 1000 Скопје

 • +389 2-3162-317