Скопје Дише – Утопија или Реалност

Како се загреваат домаќинства во Скопската котлина? Патоказ за намалување на локалното загадување на воздухот предизвикано од греењето на домаќинствата 2017-2025

Повеќе

Висок квалитет на водата во Скопје

Скопјани пијат вода која е меѓу најквалитетните во Европа. Последните испитувања на ЈП Водовод Скопје покажуваат дека квалитетот е според светските стандарди

Повеќе

Истражување - Отпорно Скопје

Прашалник за оценување на степенот на спроведување на Акцискиот план во склоп на стратегијата Отпорно Скопје за периодот 2017 и 2018 година.

Повеќе

Субвенции

Како една од мерките за намалување на загадувањето на амбиентниот воздух од домаќинствата, Градот Скопје во 2016 година за прв пат во Република Македонија започна со субвенционирање на граѓаните на градот Скопје за набавка на печки на пелети.

Повеќе

области

0

регистрирани бунари за користење на вода за стопански цели на подрачјето на Град Скопје

0

оператори имаат добиено Б интегрирани еколошки дозволи од Градот

0

субвенции доделени на граѓани за печки на пелети

0

намалени емисиите на стакленички гасови во периодот 2008 – 2015 година

новости

 • Квалитетно, ефтино и незагадувачко греење

  Сонот на секое домаќинство е топол дом со мали трошоци за греење. Денес, на таа желба се надоврзува и потребата и стремежот на заедницата кон греење кое, освен што е евтино е и еколошки оправдано. Од друга страна, потпишаните протоколи и европските директиви не упатуваат кон користење обновливи извори на енергија. Еден од обновливите извори

  ноември 9, 2018
 • Исцрпени средства за субвенции за печки на пелети

  Град Скопје ги информира граѓаните дека се исцрпени средствата предвидени за субвенции за купување печки на пелети, односно денеска до 16 часот се пристигнати 200 барања. Со ова, условот за завршување на јавниот повик е исполнет, а барања на граѓаните за субвенции за купување печки на пелети вработените во архивата на Град Скопје нема да ги примаат. Со јавниот повик

  ноември 6, 2018
 • Град Скопје дел од иницијативата „Градовите за шумите“ (Cities4Forests)

  Денес, Градот Скопје стана еден од основачите на иницијативата „Градовите за шумите“ (Cities4Forests), произлезена од Светскиот самит за Климатска акција, одржан во Сан Франциско во периодот 12 – 14 септември оваа година. Cities4Forests е движење за катализирање на политичката, општествената и економската поддршка меѓу владите и граѓаните, за да се интегрираат шумите во урбаната и

  октомври 31, 2018
 • Втор јавен повик во 2018 година за субвенции за набавка на печки на пелети

  Градот Скопје денеска (01.11.2018 година, четврток) објави Јавен повик за надоместување на дел од трошоците на граѓаните на подрачјето на град Скопје за набавка на печки на пелети за 2018 година, втора фаза. Градот Скопје, со цел да ги стимулира жителите на град Скопје (домаќинствата) за примена на почисто гориво и поквалитетни печки за затоплување

  октомври 29, 2018
Сакате да зборувате со некој од нашите вработени?

Поднесете ги вашите податоци и наскоро ќе ве контактираме.

Би сакал да зборуваме за:

Сектор за заштита на животната средина и природата на Град Скопје
ЈП „Комунална хигиена“ - Скопје
Јавно Сообраќајно Претпријатие Скопје - Скопје
 • Бул. Александар Македонски бр. 10

 • +389 2-3215-503

ЈП „Водовод и канализација“ Скопје
ЈП „Паркови и зеленило“ - Скопје
ЈП „Улици и Патишта“ - Скопје
 • ул.Коле Неделковски бр.38, 1000 Скопје

 • +389 2-3162-317