Мое СкопјеСо информатички технологии и алатки до урбана отпорност

pasted image 0
Градовите се ранливи поради големата концентрација на население и изградени објекти на помал простор. Но, градовите се и многу зависни од својата инфраструктура: транспортниот систем, комуникациските системи, дистрибуцијата на вода и енергија, системите за одведување на отпадните води и собирањето на отпадот. Концентрацијата на луѓе и добра во градовите и нивната зависност од овие инфраструктурни системи, ги прават градовите ранливи на климатските промени.

Апликацијата Мое Скопје ги обезбедуваат патниците во Скопје со сите информации што им се потребни за да ги планираат најбрзиот, најевтиниот и еколошки пат до својата дестинација во главниот град.

предизвик

Да се намали употребата на автомобили како главно превозно средство во Скопје со иницирање на промена на мобилноста на граѓаните т.е. да се поттикнат да користат друг начин да се движат низ градот: јавниот превоз, велосипеди и пешачење.
Да иницира промени во однесувањето на граѓаните во Скопје за тоа како можат да придонесат заублажување на климатските промени и да го подобрат квалитетот на нивниот живот, преку поттикнување на користење на различни транспортни средства, собирање сообраќајни информации за нивните дневните рутини и даму овозможи обезбедување на градот да ја дизајнира инфраструктурата врз основа на податоци.

активности

Податоците за емисиите на јаглерод им помагаат на патниците да го направат “зелениот” избор.

Апликацијата е дизајнирана да ги анализира и да дава податоци во реално време за сообраќајните текови, застојот и загадувањето на воздухот, добиени од:

 • сензори инсталирани од локалните власти на градот на главните патни крстосници за мерење на сообраќајни текови.
 • СО2-сензори инсталирани на три пренатрупаните сообраќајни правци во централното подрачје на градот. Нивоата на емисии регистрирани од овие сензори се јавно прикажани.
 • информации во реално време обезбедени од локалните такси компании за застојот и несреќи на градските улици – аранжман што претставува нетрадиционално партнерство со приватниот сектор.

резултати

 • Над 5.000 активни корисници
 • Промовирана за време на SHIFT неделата и неделата на мобилност на ЕУ во 2014
 • Финалист во “Big Data Climate Challenge” и награден како еден од првите седум “проекти за следење” на глобалниот натпревар организиран од страна на UN Global Pulse, иницијатива за искористување на податоците за борба против климатските промени.
 • Повеќе од 50 суперпозитивни медиумски извештаи
 • Прво партнерство со Google-Благодарение на оваа апликација, Градот Скопје стана првиот град на Западен Балкан кој ги вклучи своите распореди за јавен транспорт во веб-услугата на Google Transit, обезбедувајќи им на граѓаните и туристите лесен начин за наоѓање правци и пати низ градот.
 • Апликацијата беше насловна приказна за веб-страницата на Европската комисија (Брисел) за време на неделата на мобилност на ЕУ во 2014
 • Апликација ја спомена министерот за надворешни работи на Република Македонија во своето обраќање на Генералното собрание на ОН во Њујорк 2014 година
 • Апликацијата доби одлични критики од локалните сајтови за оценување на апликации: http://telefoni.mk/news-8022-Ja-testiravme-patuvaj-zeleno-vo-Skopje—Aplikacijata-e-odlicna.html
 • Инфографик: http://visual.ly/skopje-green-route

Имаш идеја за мобилноста на отпорноста во Скопје?