VC Right Work Sidebar

имате предлог за подобрување?

Секогаш сме отворени за предлоги и сугестии за подобрување на проектите.

Една реченица нешто фидбек за соработката со секторот или проектната активност и слично. Нешто да се стави.

placeholder
Виктор Трајков
Сектор за нешто, МОН